O hostelu

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE NINIEJSZA STRONA MA CHARAKTER ARCHIWALNY.  
29 LUTEGO 2016 ROKU FUNDACJA TRANS-FUZJA ZAKOŃCZYŁA WSPÓŁPRACĘ ZE STOWARZYSZENIEM LAMBDA WARSZAWA PRZY PROJEKCIE "HOSTEL INTERWENCYJNY DLA OSÓB LGBT".  
AKTUALNE INFORMACJE NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI PLACÓWKI ZNAJDUJĄ SIĘ POD ADRESEM

http://lambdawarszawa.org/lambdawarszawa/co-robimy/hostel-lgbt/Hostel prowadzą współpracujące ze sobą organizacje pozarządowe – Stowarzyszenie Lambda Warszawa oraz Fundacja Trans-Fuzja.

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG. 


Hostel znajduje się w bezpiecznym miejscu, zlokalizowanym na terenie Warszawy. Oferta hostelu jest skierowana do osób LGBT (nieheteroseksualnych oraz transpłciowych), które wskutek zagrożenia lub doświadczenia przemocą ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową zostały zmuszone do opuszczenia stałego miejsca zamieszkania.

Hostel interwencyjny umożliwia rozwiązanie problemów osobistych osób LGBT, przygotowując do przyszłego samodzielnego funkcjonowania. Oprócz bezpiecznego schronienia oferuje możliwość uporządkowania sytuacji prawnej, socjalnej, emocjonalnej i życiowej, dzięki czemu po udzieleniu wsparcia korzystające z niego osoby będą gotowe do dalszego samodzielnego funkcjonowania.

Przyjęcie do hostelu następuje na okres dwóch tygodni (14 dni). Po upływie tego czasu, w uzasadnionych przypadkach, możliwe jest przedłużenie pobytu w hostelu o kolejne 14 dni.
edzamieszczono: 2015.02.06

szukaj

menu

generowano:
0.0025 s
  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
hostel
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj