Informacje dla klientów i klientek

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE NINIEJSZA STRONA MA CHARAKTER ARCHIWALNY.  
29 LUTEGO 2016 ROKU FUNDACJA TRANS-FUZJA ZAKOŃCZYŁA WSPÓŁPRACĘ ZE STOWARZYSZENIEM LAMBDA WARSZAWA PRZY PROJEKCIE "HOSTEL INTERWENCYJNY DLA OSÓB LGBT".  
AKTUALNE INFORMACJE NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI PLACÓWKI ZNAJDUJĄ SIĘ POD ADRESEM 

http://lambdawarszawa.org/lambdawarszawa/co-robimy/hostel-lgbt/


Czy hostel interwencyjny LGBT to miejsce dla mnie?


Tak, jeżeli znalazłaś/eś się w sytuacji opisanej wyżej i jesteś zdecydowana/y rozpocząć samodzielne życie w zgodzie ze swoją orientacją seksualną lub tożsamością płciową. Jeżeli nie widzisz innej możliwości uzyskania pomocy i nie masz możliwości wynajęcia mieszkania lub pokoju.

Oto kryteria, które musi spełnić osoba ubiegająca się o przyjęcie do hostelu dla osób LGBT:
 1. Do hostelu może być przyjęta wyłączenie osoba pełnoletnia
 2. Przyjmowana osoba jest zobowiązana do uwiarygodnienia, iż doświadcza przemocy lub jest nią zagrożona ze względu na swoją nieheteroseksualną orientację psychoseksualną i/lub transpłciowość i/lub płciową nienormatywność (np. musi być skłonna przekazać sprawę doświadczenia przemocy odpowiednim organom ścigania)
 3. Jest zobowiązana wykazać brak możliwości zamieszkania w innym miejscu.
 4. Jest zobowiązana przejawiać motywację i mieć możliwość zmiany swojej sytuacji bez wsparcia osób z powodu których znalazła się poza swoim dotychczasowym miejscem zamieszkania.
 5. Jest zobowiązana odciąć się na czas przebywania w hostelu od środowiska opresyjnego.
 6. Jest zobowiązana wyrazić świadomą zgodę na przestrzeganie klauzuli tajemnicy dotyczącej miejsca swojego pobytu.
 7. Jest zobowiązana zgodzić się na przestrzeganie regulaminu hostelu.

Niestety nie możemy udzielić wsparcia osobom, które:
 1. Są wykluczone społecznie w sposób względnie trwały (np. osoby trwale bezdomne, tj. powyżej roku).
 2. Są ciężko chore psychicznie lub od ostatnich objawów choroby minęło mniej niż rok (dotyczy zaburzeń psychotycznych, uzależnień od środków psychoaktywnych, w szczególności alkoholu i narkotyków; ciężkiej depresji uniemożliwiającej samodzielne funkcjonowanie)
 3. Są niezdolne do samodzielnego zadbania o swoje podstawowe potrzeby
 4. Są kobietami w ciąży.
 5. Były karane za przestępstwa związane ze stosowaniem przemocy, kradzieżą czy oszustwem (chyba że odbyły karę lub przestępstwo się przedawniło) albo aktualnie toczy się przeciw nim postępowanie karne.
 6. Są jednoznacznie heteroseksualne oraz cispłciowe.
 7. Są w trakcie uciążliwego leczenia (np. choroby nowotworowej, rekonwalescencji pooperacyjnej) lub planują w okresie przebywania w hostelu takie leczenie (np. operację chirurgiczną, podjęcie chemioterapii itp.). 

W jaki sposób mogę skorzystać z Waszej pomocy?


Możesz skontaktować się z nami dzwoniąc pod numer tel. 22 486 31 25, fax 22 486 31 19 lub za pośrednictwem skrzynki e-mail: hostel@lambdawarszawa.org.

Co dalej następuje?

Zaproponujemy Ci spotkanie, w trakcie którego nasz pracownik szczegółowo porozmawia o Twojej sytuacji, a także przedstawi Ci warunki przyjęcia i pobytu (o nich możesz przeczytać także na tej stronie). Jeśli się na nie zgodzisz, zaprosimy Cię do Twojego tymczasowego miejsca pobytu.
W początkowym okresie będziesz miał/a czas na ochłonięcie po zmianie miejsca zamieszkania. Po 2-3 tygodniach będziemy zachęcać Cię do podjęcia współpracy z naszymi specjalistami/kami w zakresie, który naszym zdaniem będzie Ci potrzebny. 
Będziemy współpracować z Tobą, abyś w najlepszym dla siebie momencie mógł/mogła być samodzielny/a i budować swoją przyszłość, niezależnie od osób, przez które znalazłaś/eś się w tej trudnej sytuacji.

Jakie są wasze oczekiwania podczas pobytu w hostelu interwencyjnym?

Szczegółowe warunki reguluje regulamin, jednak najważniejsze, abyś:

 1. Aktywnie korzystał/a z naszego wsparcia oraz wsparcia osób, które razem z Tobą będą mieszkały w hostelu.
 2. Nie kontaktował/a się z osobami, które stosowały wobec Ciebie przemoc, przez co znalazłeś/łaś się w tej trudnej sytuacji. Jeśli uznamy, że przemoc, której doznałaś/eś, wymaga zgłoszenia, będziemy od Ciebie oczekiwali, że zgłosisz sprawę odpowiednim organom ścigania. 
 3. Uczestniczył/a w pracach związanych z codziennym utrzymaniem hostelu (przygotowanie posiłków, sprzątanie, stosowanie się do zapisów ujętych w regulaminie hostelu itp.).
 4. Uczestniczył/a w zebraniach społeczności, które będą odbywały się na miejscu.
 5. Podczas pobytu nie będziesz miał/a możliwości zapraszania gości.
 6. Nie będziesz mogła/mógł korzystać ze środków psychoaktywnych (w tym alkoholu), nie przepisanych przez lekarza.

Jakie są warunki zakwaterowania?

Na terenie naszego hostelu oferujemy skromne warunki zakwaterowania w pokojach 2-, 3- lub 4-osobowych. Lokal jest monitorowany przez całą dobę. W hostelu znajduje się wspólna jadalnia i wyposażona kuchnia. Dostępne są łazienki z ograniczoną dostępnością ciepłej wody, a także pralka. Umożliwiamy korzystanie z internetu na komputerze przeznaczonym do użytku mieszkańców/nek. 

Ze względów bezpieczeństwa nasi pracownicy i pracowniczki stale pełnią dyżury na miejscu.
Prosimy o nie zabieranie ze sobą wartościowych przedmiotów. Nie możemy zapewnić bezpiecznych warunków ich przechowania. Jeśli korzystasz z leków przepisanych przez lekarza - będą one przechowywane w pokoju socjalnym i wydawane przez personel hostelu. Przestrzeń do przechowania własnych przedmiotów jest ograniczona, dlatego też prosimy o zabranie tylko niezbędnych dla siebie rzeczy.

edzamieszczono: 2015.02.06

szukaj

menu

generowano:
0.0809 s
  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
hostel
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj